Tempelherrernes foretrukne salme

Psalme 115:

NON NOBIS DOMINE NON NOBIS
SED NOMINI TUO DA GLORIAM

Ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære, for din godheds og troskabs skyld.


St. Bernard af Clairveaux


PSALME  115 
(Dansk, Latin, English)

 1 Ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære, for din godheds og troskabs skyld.
2 Hvorfor spørger folkene: »Hvor er deres Gud?«
3 når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil?
4 Deres gudebilleder er sølv og guld, menneskehænders værk.
5 Nok har de mund, men de kan ikke tale, nok har de øjne, men de kan ikke se,
6 nok har de ører, men de kan ikke høre, nok har de næse, men de kan ikke lugte.
7 De har hænder, dem kan de ikke føle med, de har fødder, dem kan de ikke gå på; der er ikke en lyd i deres strube.
8 Sådan bliver også de, der har lavet dem, alle der stoler på dem.
9 Israel, stol på Herren! Han er deres hjælp og skjold.
10 Arons hus, stol på Herren! Han er deres hjælp og skjold.
11 I, der frygter Herren, stol på Herren! Han er deres hjælp og skjold.
12 Herren husker os og velsigner, han velsigner Israels hus, han velsigner Arons hus,
13 han velsigner dem, der frygter Herren, både små og store.
14 Herren gør jer talrige, både jer og jeres børn.
15 I er velsignet af Herren, himlens og jordens skaber!
16 Himlen er Herrens himmel, men jorden gav han menneskene.
17 De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden;
18 men vi priser Herren fra nu af og til evig tid.

V U L G A T A

1 non nobis Domine non nobis sed nomini tuo da gloriam
2 propter misericordiam tuam et veritatem tuam ne dicant gentes ubi est Deus eorum
3 Deus autem noster in caelo universa quae voluit fecit
4 idola gentium argentum et aurum opus manuum hominum
5 os habent et non loquentur oculos habent et non videbunt
6 aures habent et non audient nasum habent et non odorabuntur
7 manus habent et non palpabunt pedes habent et non ambulabunt nec sonabunt in gutture suo
8 similes illis fiant qui faciunt ea omnis qui confidit in eis
9 Israhel confidet in Domino auxiliator et protector eorum est
10 domus Aaron confidet in Domino auxiliator et protector eorum est
11 timentes Dominum confident in Domino auxiliator et protector eorum est
12 Dominus recordatus nostri benedicet benedicet domui Israhel benedicet domui Aaron
13 benedicet timentibus Dominum parvis et magnis
14 addat Dominus super vos super vos et super filios vestros
15 benedicti vos Domino qui fecit caelos et terram
16 caelum caelorum Domino terram autem dedit filiis hominum
17 non mortui laudabunt Dominum nec omnes qui descendunt in silentium
18 sed nos benedicimus Domino amodo et usque in aeternum alleluia

KING  JAMES  VERSION

1 Not to us, O LORD, not to us, but to thy name give glory, for thy mercy, [and] for thy truth's sake.
2 Why should the nations say, Where [is] now their God?
3 But our God [is] in the heavens: he hath done whatever he pleased.
4 Their idols [are] silver and gold, the work of men's hands.
5 They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not:
6 They have ears, but they hear not: noses have they, but they smell not:
7 They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat.
8 They that make them are like them; [so is] every one that trusteth in them.
9 O Israel, trust thou in the LORD: he [is] their help and their shield.
10 O house of Aaron, trust in the LORD: he [is] their help and their shield.
11 Ye that fear the LORD, trust in the LORD: he [is] their help and their shield.
12 The LORD hath been mindful of us: he will bless [us]; he will bless the house of Israel; he will bless the house of Aaron.
13 He will bless them that fear the LORD, [both] small and great.
14 The LORD shall increase you more and more, you and your children.
15 Ye [are] blessed of the LORD who made heaven and earth.
16 The heaven, [even] the heavens, [are] the LORD'S: but the earth hath he given to the children of men.
17 The dead praise not the LORD, neither any that go down into silence.
18 But we will bless the LORD from this time forth and for ever. Praise the LORD.