Hugues de Payens

 

Hugues de Payens

 

Tempelherrernes første Mester

Selv om han står beskrevet som Tempelridderordenens grundlægger og har været en af hovedpersonerne ved tilblivelsen af orden, så ved man faktisk meget lidt om Hugues de Payens.

Om hans barndom og ungdom ved vi kun med sikkerhed at han i året 1070 blev født i landsbyen Payens. Landsbyen ligger ca. 8 mil fra byen Troyes i Champagneprovinsen - og som i dag hører til i depardementet Aube.

Hans våbenskjold hævdes at være tre sorte hoveder på en gylden baggrund.

I en alder af kun 25 år deltog han som kæmpende i det første korstog. Det har altid været hævdet at han var medlem af den lavere adel i Champagne, og som en en del af det gamle aristokrati var det hans pligt at ledsage sin lensherres på dennes krigstogter, samt at bevidne de forordninger der udsprang fra retssalene. Hans navn findes således i et dokument som vidne vedrørende tildeling af bevillinger til Molesme.

Han er beskrevet som et menneske der var overordentligt pligttro og have stor ansvarsvarsfølelse, men samtidigt var han og fuldkommen ubarnhjertig i sager der vedrørte hans tro. Alligevel må man ikke tage fejl af ham, idet han var og blev anset for at være et meget godhjertet menneske som var respekteret af mange og som var særlig højt agtet blandt sine kristne venner.

I Hugues de Payens ser man idealet af den kristne Tempelridder ligesom han er idealet af den kristne kriger af den tid. Venlig og kærlig over for dem der tilhørte Jesus Kristus men samtidig fuldkomen skånselsløs overfor kristendommens fjender.

Hugues meget nære forhold til sin Vasalherre grev Hugh af Champagne er uden for enhver tvivl, men selv om der gennem tiden været gisnet meget om hvor vidt de også konkret var i familie med hinanden, kan det fastslås at Hugues havde mange indflydelrige venner blandt områdets aristokrati, og man kan konstatere at han hørte til inderkredsen omkring greven.

Måske har hans familie haft mere indflydelse end der er konkret dokumentation for, og det indikeres at der blandt dem var herrer på slottene på Isles, Pont sur Seine, Troyes á Estissac, Montigny Onjon og Bois de Sant Mary nær Cerilly.

Hugues var gift og fik en søn Teobald som senere blev inviet som munk i klosteret St. Colombe de Sens.

Hugues de Payens kones død kan muligvis have tilskyndet ham til at tage korset op.

I året 1104 og efter afslutningen af det første korstog foretog Hugues de Payens og grev Hugh af Champagne sammen en pilgrimsrejse til det hellige land, hvorfra de begge vendte tilbage. Ifølge kildeangivelser er det dokumenteret at de var tilbage i Frankrig i år 1113.

År 1116 rejser Hugues igen til det hellige land, og man kender ikke årsagen dertil men ved at han ret snart efter returnerede for derefter at forberede oprettelsen af Tempelridderordenen.

Hans liv har været præget af stor rejseaktivitet i disse år, rejser frem og tilbage fra det hellige land.

Ved grundlæggelsen af Tempelridderordenen, og muligvis var det til ære for ham som Ordenens grundlægger, at landsbyen Payens blev udråbt til kommanderi for Ordenen.